lv | ru

Grobiņas novada dzimtsarakstu nodaļa

Lielā iela 76, GrobiņaTelefons: 63459156E-pasts: dzimts@grobinasnovads.lv

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĒŠANA Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti - ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni– jāiesniedz oriģināls; - mirušās personas personu apliecinošs dokuments – jāiesniedz oriģināls; - tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu– jāiesniedz oriģināls; - pieteicēja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls. Darba laiks: Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00; Otrdienās no plkst. 8:30 – 19:00; Piektdienās no plkst. 8:30 – 14:00.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas