lv | ru

Ikšķiles novada dzimtsarakstu nodaļa

65055457Telefons: Ikšķile, Peldu iela 22, 301.kabE-pasts: dzimtsaraksti@ikskile.lv

Pakalpojuma apraksts Pakalpojums nodrošina iespēju reģistrēt personas miršanu valsts reģistrā un saņemt miršanas apliecību. Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Ja persona mirusi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojušas iepriekšminētās personas, attiecīgās ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pansionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu. Darba laiks Pirmdienās: 8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00 Otrdienās: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00 Trešdienās: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00 Ceturtdienās: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00 Piektdienās: 8.30 – 12.00

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas