lv | ru

Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 11A, LielvārdeTelefons: 65054700E-pasts: guna.baiko@lielvarde.lv

Par personas miršanas faktu jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas