lv | ru

Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļa

Nītaures ielā 6, AušlīgatneTelefons: 64155636E-pasts:

Miršanas faktu reģistrācija Miršanas faktu reģistrācija (Civilstāvokļa aktu likuma V nodaļa) Par miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī persona mirusi vai mirušais atrasts vai pēc mirušā pēdējās dzīves vietas. Ja tiesa taisījusi spriedumu par personas izsludināšanu par mirušu vai miršanas fakta konstatēšanu, paziņo dzimtsarakstu nodaļai pēc mirušā pēdējās dzīvesvietas vai pēc vietas, kur atrodas attiecīgā tiesa. Par miršanas fakta reģistrāciju izsniedz miršanas apliecību. Par miršanas reģistrāciju valsts nodeva nav jāmaksā. Otrdien, no plkst. 08.00 - 16.30 Trešdien, no plkst. 13.00 - 18.00 Ceturtdien, no plkst. 08.00 - 16.30

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas