lv | ru

Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļa

Dzintaru iela 73Telefons: 63498261E-pasts: dzimtsaraksts@pavilosta.lv

no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00-13:00 un no plkst.13:30 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 14:00.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas