lv | ru

Rūjienas novada dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa ielā 3, RūjienaTelefons: 64263149E-pasts: dzimtsarakstu.nodala@rujiena.lv

Pakalpojuma nosaukums: Miršanas fakta reģistrācija Pakalpojuma īss apraksts: Par miršanas faktu paziņo jebkurai Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pakalpojuma saņēmējs: Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Nepieciešamie dokumenti: Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni; tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu; reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi. Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā: Pirmdiena: 9.00.-12.00 X 13.00-18.00 Otrdiena: 9.00.-12.00 X 13.00-17.00 Trešdiena: 9.00-12.00 X 13.00-17.00 Ceturtdiena: 9.00-12.00 X 13.00-17.00 Piektdiena: 9.00-12.00 X 13.00- 16.00

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas