lv | ru

Vecumnieku novada dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 29, VecumniekiTelefons: 63976409E-pasts: dzimt@vecumnieki.lv

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. • Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks, pēc pieprasījuma, izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas