lv | ru

Viļakas novada dzimtsarakstu nodaļa

Abrenes ielā 26, ViļakaTelefons: 64507226E-pasts: dzimtsaraksti@vilaka.lv

Viļakas novada domes ēkā, 2.stāvā, 201.kabinetā Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās 8.30 – 12.00 un 12.30 – 17.00 ceturtdienās 8.30 – 12.00 un 12.30 – 17.00 miršanas fakta reģistrāciju iespējams veikt jebkurā laikā Miršanas faktu reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību. Par miršanas faktu paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pienākums paziņot dzimtsarakstu nodaļai par miršanas faktu ir: laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Ja persona mirusi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojušas iepriekšminētās personas, attiecīgās ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pansionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu. Ja par miršanas faktu nav paziņojušas neviena no iepriekšminētām personām un par personas nāvi kļuvis zināms pašvaldībai, tai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu Lai reģistrētu miršanas faktu, jāiesniedz ārstniecības iestādes izsniegta medicīniskā apliecība par nāves iestāšanos, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai rehabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi, kā arī mirušās personas pase. Miršanas fakta pieteicējam jāuzrāda sava pase. Pakalpojums ir bezmaksas un tiek sniegts nekavējoties pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas