lv | ru

Aglonas novada sociālais dienests

Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304Telefons: 29403536E-pasts: arija.persevica@aglona.lvMājas lapa: http://www.aglona.lv/sociala-palidziba/socialais-dienests/

Sociālā dienesta uzdevumi: Sniegt sociālo palīdzību; Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi – palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus; Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi; Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus; Informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti