lv | ru

Alojas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas iela 2, Aloja, Alojas nov.Telefons: 29242348E-pasts: alojasbaznica@gmail.comMājas lapa: http://www.alojasbaznica.lv

Baznīcas, Mācītāji

Pakalpojumi
  • Baznīcas, Mācītāji