lv | ru

Aizputes novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”

Avotu ielā 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456Telefons: 26450584E-pasts: soc@aizpute.lvMājas lapa: http://www.aizputesnovads.lv/sociala-nodrosinasana/soc-dienests

Aizputes novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Aizputes novada iedzīvotājiem saskaņā ar pašreizējo likumdošanu un pašvaldības aģentūras nolikumu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti