lv | ru

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV- 5208Telefons: 65237758E-pasts: socdienests@akniste.lvMājas lapa: http://www.akniste.lv/?id=182&lang=lv

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti