lv | ru

Raiņa kapsēta

Aizsaules iela 1A, RīgaTelefons: 67012034E-pasts: jevgenijs.fiosins@riga.lvMājas lapa: https://mvd.riga.lv/nozares/kapsetu-parvalde/kapsetas/

Nokļūšana ar Autobusi 9; 48. Tramvajs: 11.

Tuvinieka apbedīšana, īpaši, ja ar šādu pieredzi saskaramies pirmo reizi un nav ne jausmas, ko darīt tālāk, var radīt liekas problēmas jau tā tik smagā brīdī. Rīgā ir vairāku veidu kapsētas, bet ne visās ir iespēja apbedīt mirušo. Galvaspilsētā ir trīs veidu pašvaldības kapsētas: atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. Mazāk zināmi ir Rīgas privātie kapi. 

 

Rīgā ir trīs veidu pašvaldības kapsētas: atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. Rīgas kapsētās apbedī mirušos, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Virsapbedījumus var izdarīt 20 gadus pēc iepriekšējā apbedījuma. Rīgas privātajā kapsētā var nopirkt vai rezervēt kapavietu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Valsts piešķir apbedīšanas pabalstu, kas noteikti palīdzēs, bet nesegs visus ar bēru organizāciju saistītos izdevumus. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 145 nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu iekšējo kārtību, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas un kapliču izmantošanas kārtību. Iespēju rezervēt jaunu kapavietu pašvaldības kapsētās noteikumi neparedz. Taču tas ir iespējams, piemēram, Rīgas privātajos kapos. Par kapavietas piešķiršanu, apbedīšanas veidu un izmaksām atbildīgs ir mirušā tuvinieks jeb kapavietas uzturētājs. Apbedīšanu Rīgas pašvaldības kapsētās piecu darba dienu laikā nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde. Apbedīšana pašvaldības kapsētā Rīgā ir vairāku veidu kapsētas. Atvērtajās kapsētās kapu uzturētājs dos iespēju izvēlēties jaunu kapavietu vai dos atļauju virsapbedījumam. Rīgā tādi ir Jaunciema un Bolderājas kapi. Savukārt daļēji slēgtos kapos personai, kurai piešķirs jaunu vai aktētu (noteiktā kārtībā par nekoptu atzītu) kapavietu, vajadzēs izvēlēties no tām teritorijām, kuras Kapsētu pārvalde ir atzinusi kā brīvas vietas apbedījumu veikšanai. Daļēji slēgtos kapos mirušos apbedī izveidotās kapavietās, tas nozīmē, ka pārsvarā tur veic tikai virsapbedījumus, jo jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota. Tie ir I Meža kapi, II Meža kapi, Miķeļa, Raiņa, Sarkandaugavas, Sarkandaugavas Kalna, Pļavnieku, Matīsa, Juglas, Biķeru, Lāčupes, Ziepniekkalna, Pleskodāles un Jaunie ebreju kapi. "Normatīvajos aktos nav noteikta prasība, cik daudz un pēc cik ilga laika vienā kapavietā var apbedīt urnas ar mirušo pelniem." Slēgtos kapos – Torņakalna, Mārtiņa, kā arī Kapsila kapsētā – ir iespēja tikai virsapbedīt urnas ar kremētu mirušo pelniem. Katrai kapsētai ir savs pārzinis. Pēc tuvinieka nāves ir jāvēršas pie kapu pārziņa un jājautā par jaunas kapavietas piešķiršanu vai par virsapbedījuma (mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma) atļauju. Kapavietu piešķirs un ierādīs kapsētas pārzinis, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, un apliecinošu dokumentu, ka ir veikta maksa par kapavietu. Apbedīšanas ierobežojumi pašvaldības kapsētās Rīgas kapsētās apbedī mirušos, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Taču tas nenozīmē, ka bez deklarācijas galvaspilsētā mirušajam nevarēs atrast mūža mājas, jo ir trīs izņēmuma gadījumi: kolumbāriji, kas ir īpaši izveidota vieta kapsētā, kas paredzēta urnu ar kremētu mirušo pelniem novietošanai/apbedīšanai; iesniegums par citas personas apbedīšanu jaunā kapavietā no mirušā laulātā vai radinieka, kura dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā; apbedīšana iepriekš piešķirtā un izveidotā kapavietā neatkarīgi no pēdējās deklarētās dzīvesvietas. Ierobežojumi ir arī virsapbedījumiem. Tos var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot to ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt. Veselības inspekcijas vadītāja biroja preses sekretāre Agita Antonāne skaidro: "Piemēram, ja kapsēta ir ierīkota zemesgabalā ar porainu augsni (smilts, mālsmilts vai smilšmāls), kas nodrošina gaisa caurlaidību un ātru izžūšanu, Veselības inspekcija var termiņu samazināt līdz 15 gadiem, jo šādā kapsētā notiek paātrināts trūdēšanas process." Kremēšana Rīgas pašvaldības teritorijā ir viena krematorija, "Rīgas kremācijas centrs-krematorija", kura atrodas Varoņu ielā 3a. Ja urnu ar mirušā pelniem nevēlas apglabāt kapavietā, bet grib novietot kolumbārija nišā, tad tādu piešķir un ierāda pašvaldības kapsētās, pamatojoties uz personas iesniegumu par kolumbārija nišas piešķiršanu un ierādīšanu, dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai citas kompetentas iestādes izdotu dokumentu, apliecinošu dokumentu, ka ir veikta maksa par kolumbārija nišas lietošanu, un dokumentu, kas apliecina kremēšanas faktu. Atšķirībā no kapavietas ierādīšanas un virsapbedījuma atļaujas personai, kura vēlas lietot kolumbārija nišu, jānoslēdz līgums ar Kapsētu pārvaldi, nevis ar kapsētas pārzini. Ievietot urnu kolumbārijā var tikai attiecīgās kolumbārija nišas lietotājs. Savukārt atvērt nišu drīkst tikai Kapsētu pārvaldes attiecīgās kapsētas pārzinis, pamatojoties uz kolumbārija nišas lietotāja rakstveida iesniegumu. Der zināt, ka normatīvajos aktos nav noteikta prasība, cik daudz un pēc ilga laika vienā kapavietā var apbedīt urnas ar mirušo pelniem. Tas nozīmē, ka vienā kapavietā var apbedīt vairākas urnas neatkarīgi no kapsētas tipa un laika ierobežojuma. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes galvenais jurists Krišs Noris vērš uzmanību, ka "ir jāievēro kapavietas izmēri un tas, ka urnām ir jābūt ieraktām ne mazāk kā viena metra dziļumā". Apbedīšana Rīgas privātajos kapos Rīgas privātie kapi darbojas jau kopš 2000. gada, un tie atrodas Rencēnu ielā. Būtiskākā atšķirība no Rīgas pašvaldības kapsētām ir kapavietas rezervācijas iespēja. Rīgas privātajā kapsētā var nopirkt vai rezervēt kapavietu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Ja vēlēsieties kapavietu nopirkt uzreiz, mirušā tuviniekam tā būs jāizvēlas un ar kapu pārvaldnieku jāsaskaņo bēru laiks. Par iegādi būs jāslēdz līgums, kurš stāsies spēkā tikai pēc pilnas apmaksas. Persona var iemaksāt tikai 20% no līguma summas un vienoties par pārējās summas atmaksu. Lai noslēgtu līgumu, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). "Lielākās atšķirības starp Rīgas pašvaldības kapsētām ir kapavietas rezervācijas iespējās." Lai rezervētu kapavietu, personai jāierodas kapsētā, jāizvēlas kapavieta un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jānoslēdz līgums. Rīgas privāto kapu pārvaldnieks Jānis Dravnieks skaidro: "Ja persona, esot dzīva, vēlas rezervēt kapavietu, noslēdzam līgumu, kurā ir norādīta summa, cik, piemēram, vienreiz gadā ir jāmaksā par kapavietas rezervēšanu." Ja rezervācijas laikā nav izmaksāta attiecīgās kapavietas summa, tad mirušā tuviniekam, kas uzņēmies bēru organizāciju, būs jāsamaksā visa atlikusī daļa. Tā kā kapi ir jauni, pāragri runāt par virsapbedījumiem, bet J. Dravnieks domā, ka nākotnē šāds pakalpojums būs pieejams. Kolumbārija nišu šajos kapos nav, tāpēc urnu ar mirušā pelniem var apbedīt kapavietā. Par jaunu kapavietu jāmaksā vienreiz Apbedīšanas pakalpojumu minimums pašvaldības kapsētā ir kapa bedres rakšana un aizbēršana, mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā vai urnas ar mirušā pelniem ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā, zārka nolaišana kapā, kapavietas sagatavošana un kopiņas izveidošana, kā arī dokumentu noformēšana. Bēru sarīkošanai piedāvātajos pakalpojumos ir vēl daudz papildiespēju, piemēram, atļauja transporta iebraukšanai kapsētā, bez kuras dažkārt nevar iztikt, kā arī kapličas noma. Par jaunu kapavietu ir jāmaksā vienreiz. Piemēram, ja ir nopirkta divvietīga kapavieta, tad tajā var apglabāt divus mirušos un veikt divus virsapbedījumus, ievērojot iepriekš minētos ierobežojumus. Rīgas privāto kapu pakalpojumos iekļauta kapavietu pārdošana un/vai rezervācija, dokumentu noformēšana, mirušā aizvešana uz morgu, bēru ceremonijas rīkošana un vadīšana, visu konfesiju mācītāju pieejamība, apbedīšanas piederumu pārdošana, bēru transports, kapsētu apkope u.c. Par cenām var uzzināt Rīgas privātajos kapos uz vietas vai zvanot kapu pārvaldniekam. LV portālam izdevās noskaidrot, ka šajā kapsētā vienvietīga kapavieta maksās no 400 līdz 860 eiro. Cenas atšķirības saistītas ar izvēlētās kapavietas atrašanās vietu kapos. Nāves gadījumā valsts piešķir apbedīšanas pabalstu, taču ir jārēķinās, ka pabalsts nesegs visus ar bēru organizāciju saistītos izdevumus. Pabalsta apmērs dažādos gadījumos atšķiras. Informācija par pabalsta apmēriem ir pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā. Pabalstu var pieprasīt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā. Ja nomirst pensionārs, tad viņa laulātais, vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs, papildus apbedīšanas pabalstam var saņemt arī vienreizēju pabalstu mirušā divu pensiju apmērā.

(Augstāk minētās informācijas auvots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/285158-kapsetas-un-tuvinieka-apbedisanas-iespejas-riga-2017 ) 

 

APSTIPRINĀTS ar Rīgas domes 19.03.2013. lēmumu Nr.5964 (RD 24.09.2013. lēmuma Nr.184 redakcijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.05.2017. lēmumu Nr.5189) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumu cenrādis

I. Valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtie pakalpojumi*

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (euro)

1. Atļauja autotransporta iebraukšanai daļēji slēgtās*** vai atvērtās**** kapsētas teritorijā Vienai iebraukšanas reizei 8,54

2. Atļauja autotransporta iebraukšanai atvērtās**** kapsētas un Pļavnieku kapsētas teritorijā 70 gadu vecumu sasniegušām personām (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Vienai iebraukšanas reizei 4,27

3. Atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā ar mirušo Vienai iebraukšanas reizei 5,69

4. Atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā par 1. un 2.grupas invalīdiem atzītām personām (uzrādot apliecību), garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu reliģiskas vai rituālas ceremonijas Bez maksas

5. Atļauja kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai un demontāžai 1 kapavieta 21,34

6. Atļauja veikt kapavietas kopēja darbus (komersantam par katru darbinieku) 1 atļauja gadam 44,11

7. Atļauja komersantam veikt amatnieka pakalpojumus 1 atļauja gadam 2188,58

8. Atļauja kapavietas paplašināšanai uz piegulošās brīvās zemes (teritorijas) rēķina 1 m2 85,37

9. Dokumentu sagatavošana par apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu 1 apbedījums 7,11 * Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro. II. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie pakalpojumi Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (euro) 1. Maksa par kapličas nomu bēru ceremonijai un kapličas sakopšana 30 minūtes 11,75 Ar atlaidi** 30 minūtes 5,88 2. Maksa par kapličas nomu mirušā novietošanai līdz apbedīšanai 1 diennakts 16,46 Ar atlaidi** 1 diennakts 8,24 3. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās kapsētas teritorijas sakopšana 1 pakalpojums 29,33 Ar atlaidi** 1 pakalpojums 14,70

4. Maksa par kapa bedres rakšanu, aizbēršanu un mirušā apbedīšanu:

4.1. kapa bedres rakšana un aizbēršana pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšanai zārkā (no 1.maija līdz 31.oktobrim) 29,40

4.2. kapa bedres rakšana un aizbēršana pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšanai zārkā (no 1.novembra līdz 30.aprīlim) 33,51

4.3. kapa bedres rakšana un aizbēršana bērna (zārks 1,10 m) mirstīgo atlieku apbedīšanai Bez maksas

4.4. kapa bedres rakšana un aizbēršana pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšanai, ja zārka izmēri pārsniedz tā standartu (no 1.maija līdz 31.oktobrim) 33,51

4.5. kapa bedres rakšana un aizbēršana pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšanai, ja zārka izmēri pārsniedz tā standartu (no 1.novembra līdz 30.aprīlim) 38,35

4.6. urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā 17,03

4.7. mirstīgo atlieku izrakšana, veicot pārapbedīšanu (no 1.maija līdz 31.oktobrim) 1 kapa bedre 41,25

4.8. mirstīgo atlieku izrakšana, veicot pārapbedīšanu (no 1.novembra līdz 30.aprīlim) 1 kapa bedre 45,13 4.9. ceļa skujošana 5,83

4.10. kapa kopiņas apklāšana ar skujām 11,67

4.11. sveces kapličā 5,83

4.12. dvieļu lietošana apbedīšanas laikā 2 gabali 4,08

4.13. zārka nolaišana kapā 4,08

4.14. kapavietas sagatavošana un kopiņas veidošana 17,50

4.15. zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā (no kapličas līdz kapavietai) 3,50

5. Vienreizēja maksa par kapavietu daļēji slēgtajās kapsētās***:

5.1. vienvietīga kapavieta 5,25 m2 291,57

5.2. divvietīga kapavieta 7,50 m2 408,21

5.3. trīsvietīga kapavieta 9,00 m2 641,46

5.4. četrvietīga kapavieta 12,00 m2 874,71

5.1 Vienreizēja maksa par kolumbārija nišas lietošanu 1 niša 595,04

6. Vienreizēja maksa par kapavietu atvērtajās kapsētās****:

6.1. vienvietīga kapavieta 5,25 m2 116,63 ar atlaidi** 5,25 m2 46,66

6.2. divvietīga kapavieta 7,50 m2 291,57 ar atlaidi** 7,50 m2 174,94

6.3. trīsvietīga kapavieta 9,00 m2 358,66

6.4. četrvietīga kapavieta 12,00 m2 482,13

7. Maksa par publisko tualešu Krišjāņa Valdemāra ielā 10B un Selgas ielā 21, Rīgā, lietošanu** viena lietošanas reize 0,23

8. Dokumentu sagatavošana par īrētās dzīvojamās telpas maiņu un protokola izraksta un/vai rekomendācijas izsniegšana pakalpojums vienam maiņas dalībniekam 50,51 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.05.2017. lēmumu Nr.5189)

** Pakalpojuma maksa ar atlaidi tiek piemērota maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītām personām (uzrādot atbilstošu dokumentu), kā arī sociālās aprūpes institūcijām (pansionātiem) un bērnu namiem. *** Daļēji slēgtās kapsētas Rīgā: I Meža kapi, II Meža kapi, Raiņa kapi, Miķeļa kapi, Sarkandaugavas kapi, Sarkandaugavas Kalna kapi, Matīsa kapi, Jaunie ebreju kapi, Pļavnieku kapi, Biķeru kapi, Juglas kapi, Lāčupes kapi, Ziepniekkalna kapi, Pleskodāles kapi. **** Atvērtās kapsētas Rīgā: Jaunciema kapi, Bolderājas kapi. Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Pakalpojumi
  • Kapsētas