lv | ru

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Lielā Ezera ielā 11 Alūksnē, LV 4301Telefons: 64381347, 27865635E-pasts: evija.svalbe@aluksne.lvMājas lapa: http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/socialas-un-citas-iestades/aluksnes-novada-socialais-dienests

Pakalpojumi: pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti