lv | ru

Amatas novada SOCIĀLAIS DIENESTS

dome, “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101Telefons: +371 64127940; +371 29358187E-pasts: vaira.zauere@amatasnovads.lvMājas lapa: http://www.amatasnovads.lv/sociala-aprupe/normativie-dokumenti/

Sociālā dienesta darbības mērķis - palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti