lv | ru

Brocēnu novada pašvaldības Sociālais dienests

Skolas iela 10, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851Telefons: 63807296E-pasts: soc.dienests@broceni.lvMājas lapa: http://www.broceni.lv/kontakti/socialais-dienests/

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni. Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks atbalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti