lv | ru

Carnikavas Siguļu kapi

Siguļi, Carnikavas novadsTelefons: 67993705E-pasts: dome@carnikava.lvMājas lapa: www.komunalserviss.carnikava.lv

Kapsēta ir paredzēta mirušo Carnikavas novada iedzīvotāju apbedīšanai, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novads. Citu personu, izņemot augšupējos (vecāki, vecvecāki utt.), lejupējos (bērni, mazbērni utt.) vai sāņu līnijas (brāļi, māsas, tēva un mātes brāļi un māsas utt.) radiniekus, apbedīšana Carnikavas novada kapsētā iespējama, uz motivēta iesnieguma pamata, ja kapa vietas nomnieks ir saņēmis Carnikavas novada pašvaldības pilnvarotas personas saskaņojumu, bet izveidotajos ģimenes kapos – bez saskaņojuma. Kapu pārzine Valentīna Liepiņa Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV – 2163 e-pasts: tālr.+371 67993705

Pakalpojumi
  • Kapsētas
  • Apbedīšanas piederumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti