lv | ru

Ciblas novada Sociālais dienests

Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706Telefons: 65700870E-pasts: socialais.dienests@ciblasnovads.lvMājas lapa: http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=249

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti