lv | ru

Inčukalna novada Sociālais dienests

Atmodas iela 2A, InčukalnsTelefons: +371 67977466 mob. +371 26463106E-pasts: socdienests@incukalns.lvMājas lapa: http://www.sdincukalns.lv/sociala-palidziba/

Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietas Atmodas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Meža ielā 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136 Sociālā palīdzība Lai saņemtu sociālo palīdzību ir jāvēršas sociālajā dienestā, kurā sociālās palīdzības organizators izvērtēs Jūsu tiesības pretendēt uz sociālo palīdzību (sociālās palīdzības pabalstiem). Sociālā palīdzība tiek piešķirta saskaņā ar Inčukalna novada saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2015 "Sociālā palīdzība Inčukalna novadā" - Apbedīšanas pabalsts Pabalsts tiek piešķirts par personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir bijusi Inčukalna novadā. Pabalsts tiek piešķirts personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti