lv | ru

Kuldīgas novada Sociālais dienests

Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, LV-3301Telefons: 63350107E-pasts: soc.dienests@kuldiga.lvMājas lapa: www.socialais.kuldiga.lv

Personai, kura uzņēmusies tādas mirušās personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā, ir tiesības uz apbedīšanas pabalstu.Apbedīšanas pabalsta apmērs ir starpība starp 430 euro, kas ietver neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi, apbedīšanas piederumi, kapa rakšanas un šķirsta nesēju pakalpojumi, ceremonijas vadītāja pakalpojumi) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu, bet ne vairāk kā 215.00 euro. Ja mirusi persona, par kuru netiek izmaksāts valsts noteiktais apbedīšanas pabalsts, pabalsta apmērs ir 250.00 euro. Ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teritorija, bet nav piederīgo vai citu personu, kuri uzņemtos apbedīšanu, kā arī netiek izmaksāts valsts noteiktais apbedīšanas pabalsts, apbedīšana tiek organizēta par pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedīšanas pakalpojumiem.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti