lv | ru

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

E.Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401Telefons: 63 489 655E-pasts: socialais.dienests@liepaja.lvMājas lapa: https://www.liepaja.lv/liepajas-socialais-dienests/

Liepājas Sociālais dienests nodrošina: Sociālo palīdzību – naudas vai mantisku pabalstu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai - pabalsts apbedīšanai

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti