lv | ru

Limbažu novada Sociālais dienests

Limbažos, Klostera ielā 2Telefons: 64022692E-pasts: socialais_dienests@limbazi.lvMājas lapa: https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/kontakti/socialais-dienests

Limbažu novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kura nodrošina un organizē sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem, kā arī pakalpojumu administrēšanu. Dienesta galvenās funkcijas ir sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, sociālās aprūpes un sociālā darba pakalpojumu sniegšana un organizēšana pašvaldības teritorijā deklarētām personām, veicinot šo personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti