lv | ru

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "MĀLPILS SOCIĀLAIS DIENESTS"

Garkalnes ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152Telefons: 67185874, 67925352E-pasts: socdienests@malpils.lvMājas lapa: http://www.malpils.lv/pub/?id=289

P/a „Mālpils sociālais dienests” nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu trūcīgām un maznodrošinātām personām, kas savu dzīves vietu deklarējušas Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti