lv | ru

Mārupes novada Sociālais dienests

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167Telefons: 67149869E-pasts: socialaisdienests@marupe.lvMājas lapa: http://www.marupe.lv/lv/pakalpojumi/pabalsts-apbedisanai

PABALSTS APBEDĪŠANAI Pakalpojuma saņemšanas kārtība Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un mirušās personas, par kuru tā uzņēmusies veikt apbedīšanu, miršanas apliecību. Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene E-pasts (elektr. parakst.) Pakalpojuma saņemšanas veids: Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu Pakalpojuma apraksts Vienreizējs materiāls atbalsts personai bez materiālās situācijas izvērtēšanas, kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir bijusi Mārupes novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu. Pabalsta apmērs EUR 200.00.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti