lv | ru

Nīcas Sociālais dienests

Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473Telefons: 63489489, 25449861E-pasts: dome@nica.lvMājas lapa: http://www.nica.lv/pasvaldiba/socialais-dienests/

Sociālā dienesta pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām. Nīcas novadā - neizvērtējot personas materiālos resursus, ir noteikts: * apbedīšanas pabalsts.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti