lv | ru

PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Dzintaru iela 73, Pāvilostas, Pāvilostas novads, LV 3466Telefons: 63484560E-pasts: ildze.balode@pavilosta.lvMājas lapa: http://www.pavilosta.lv/lv/socialais-dienests1

Socialais dienests ir Pāvilostas novada domes izveidota iestāde, kas organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Pāvilostas novada iedzīvotājiem.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti