lv | ru

Priekules novada Sociālais dienests

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434Telefons: 63461009E-pasts: soc.dienests@priekulesnovads.lvMājas lapa: http://www.priekulesnovads.lv/sociala-aizsardziba#menu-anchor

Sociālā dienesta uzdevums ir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta noteikumiem organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus trūcīgiem, sociāli mazaizsargātiem novada iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot personas (ģimenes) resursus un iesaistot atbalsta sistēmu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti