lv | ru

Kā rīkoties pēc tuvinieka nāves

Lai Jums atvieglotu bēru organizēšanu, apkopojām galvenos jautājumus, kuri jārisina šajā situācijā:
 

1. Par notikušo jāpaziņo Ģimenes ārstam, kas Jums izsniegs apliecību par nāves cēloni (brīvdienās un nakts stundās telefoniski konstatēs faktu). Ja nāves cēlonis nav izskaidrojams, par notikušo informējiet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa telefonu 113, kas ierodoties konstatēs nāves faktu un izsniegs norīkojumu nogādāt mirušo Morgā. Ja nāves cēlonis ir Krimināla rakstura vai negadījums, par notikušo jāinformē Valsts policiju pa telefonu 110.

2. Jāsarunā mirušā aizvešana, uzglabāšana Morgs (variet atrast šajā katalogā) un sagatavošana apbedīšanai, sazināties ar savā novadā apkalpojošu Apbedīšanas biroju

3. Par nāves faktu jāinformē Dzimtsarakstu nodaļa. Tur saņemsiet Miršanas apliecību, kas nepieciešama mantojumu lietu kārtošanai, palīdzībai no Sociālajiem dienestiem un kapa vietas saņemšanai.

4. Jāizvēlas un jāsarunā kapa vieta (vai Krematorija). Jāsazinās ar attiecīgās kapsētas Kapu pārzini.

5. Jāsarunā Bēru izvadītājs. Tā var būt nolīgta persona (variet atrast šajā katalogā) vai arī kāds zinošs radinieks vai paziņa. Ja vēlaties papildus variet sazināties ar savas draudzes Mācītāju , kurš piedalīties apbedīšanas ceremonijā. 

6. Jāiegādājas nepieciešamie Apbedīšanas piederumi ( Zārks, ziedi, vainagi, sēru lentas, u.c.).

7. Ja vēlaties, sarunājiet Bēru muzikantus, kas muzicēs bēru cermonijas laikā. 

8. Ja vēlaties sarunājiet Bēru mielastu, to var pasūtīt pie ēdināšanas uzņēmumiem, kas var uzklāt galdu tur pat kapos, vai kādā Jums vēlamā viesu namā vai  Banketu zālē

9. Jāpaziņo tuviniekiem informācija par bēru norises vietu, laiku un citiem precizējošiem jautājumiem.

 

Ja vēlaties saņemt detalizētāku informāciju apmeklējiet Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu LATVIJA.LV